Ring mig op

​Udfyld navn og nummer, og bliv ringet op til en uforpligtende samtale om, hvad vi kan gøre for dig

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

  Over 57 års erfaring   Medlem af Den Danske Landinspektørforening   Medlem​ af Praktisterende Landinspektørers Forening​

Forretningsbetingelser for Landinspektørfirmaet Hyldegaard I/S​

​Firmaoplysninger

Landinspektørfirmaet Hyldegaard I/S

Frederiksborgvej 42

3450 Allerød

Tlf.: 4817 3170

E-mail: post@hyldegaard.dk

CVR nr. 36 23 06 22

Bankoplysninger

Nordea Bank, reg. nr. 2252, konto nr. 4388240763

Aftalegrundlaget

Medmindre andet aftales skriftligt, er disse forretningsbetingelser gældende for alle forhold der ikke direkte er omhandlet i aftalegrundlag, kontrakt eller en samarbejdsaftale.

Alle aftaler indgås i henhold til gældende "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand" (ABR 89).

Prispolitik

Vores honorar beregnes som udgangspunkt på baggrund af medgået tid for den eller de medarbejdere, som bidrager til opgavens løsning, såfremt andet ikke er aftalt

Betalingsbetingelser og fakturering

Vores betalingsbetingelser er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Vi fremsender, i det omfang det skønnes hensigtsmæssigt, månedlige eller kvartalsvise afregninger. I mindre sager kan fakturering ske, når sagen er afsluttet.

Ansvar

Landinspektørfirmaet Hyldegaard I/S er i henhold til ABR89 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning.

Landinspektørfirmaet Hyldegaard I/S er forsikret hos Landinspektørernes Gensidige Erhvervsansvarsforsikring (LgE).

Rådgivningsansvaret er for matrikulære opgaver i henhold til gældende lovgivning.

For alle andre opgaver er rådgivningsansvaret begrænset til 3 gange honoraret, dog begrænset til forsikringens dækningssum, se www.lge-forsikring.dk.

Ikrafttræden

Forretningsbetingelserne er gældende fra 1. januar 2016.

Hent forretningsbetingelserne i pdf-format her.

​​

Kontakt os

Telefon: 48 17 31 70

E-mail: post@hyldegaard.dk

CVR: 43294148

Rådgivning

Vi yder gerne en uforpligtende indledende rådgivning

Ønsker du tilbud?

Landinspektørfirmaet Hyldegaard P/S

Telefon: 48 17 31 70

Besøg vores Facebook