Medlem af Den Danske Landinspektørforening

Over 50 års erfaring i branchen​

Medlem​ af Praktisterende Landinspektørers Forening​​​

​FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANDINSPEKTØRFIRMAET HYLDEGAARD

Firmaoplysninger

Landinspektørfirmaet Hyldegaard P/S

Gydevang 12

3450 Allerød

Tlf. 4817 3170

E-mail: post@hyldegaard.dk

CVR nr. 43 29 41 48

Bankoplysninger

Nordea Bank, reg. nr. 2877, konto nr. 9031 159 005

Aftalegrundlaget

Medmindre andet aftales skriftligt, er disse forretningsbetingelser gældende for alle forhold der ikke direkte er omhandlet i aftalegrundlag, kontrakt eller en samarbejdsaftale.

Alle aftaler indgås i henhold til gældende "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand" (ABR 89).

Prispolitik

Vores honorar beregnes som udgangspunkt på baggrund af medgået tid for den eller de medarbejdere, som bidrager til opgavens løsning, såfremt andet ikke er aftalt

Betalingsbetingelser og Fakturering

Vores betalingsbetingelser er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

​Vi fremsender, i det omfang det skønnes hensigtsmæssigt, månedlige eller kvartalsvise afregninger. I mindre sager kan fakturering ske, når sagen er afsluttet.

Ansvar

Landinspektørfirmaet Hyldegaard P/S er i henhold til ABR89 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning.

Landinspektørfirmaet Hyldegaard P/S er forsikret hos Landinspektørernes Gensidige Erhvervsansvarsforsikring (LgE).

Rådgivningsansvaret er for matrikulære opgaver i henhold til gældende lovgivning.

For alle andre opgaver er rådgivningsansvaret begrænset til 3 gange honoraret, dog begrænset til forsikringens dækningssum, se www.lge-forsikring.dk.

Ikrafttræden

Forretningsbetingelserne er gældende fra 1. januar 2022.​

Kontakt

Landinspektørfirmaet Hyldegaard​

​CVR: 43294148

Gydevang 12, 3450 Allerød

Erik Husfeldts Vej 9, 2630 Taastrup

 

Telefon: 48 17 31 70

E-mail: post@hyldegaard.dk

Rådgivning​

Har du brug for hjælp eller har spørgsmål til vores ydelser? ​Vi yder gerne uforpligtende indledende rådgivning.

Ønsker du et tilbud??

Ring i dag!

+45 48 17 31 70